Regulament (UE) nr. 249/2012

Regulamentul (UE) nr. 249/2012 intră în vigoare de la 11 aprilie 2012

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 82 din 22.03.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 249/2012 al Comisiei din 21 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 19/2011 privind cerinţele pentru omologarea de tip referitoare la plăcuţa producător regulamentară a autovehiculelor şi a remorcilor acestora.

Regulamentul (UE) nr. 249/2012 intră în vigoare de la data de 11.04.2012, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională.

Regulamentul este disponibil pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 3.