Regulament (UE) nr. 64/2012 şi Regulament (UE) nr. 65/2012

Regulamentul (UE) nr. 64/2012 intră în vigoare de la 3 februarie 2012 şi Regulamentul (UE) nr. 65/2012 intră în vigoare de la 20 februarie 2012

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 28 din 31.01.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 64/2012 al Comisiei din 23 ianuarie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI)

Regulamentul (UE) nr. 64/2012 intră în vigoare de la data de 03.02.2012, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 28 din 31.01.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 65/2012 al Comisiei din 24 ianuarie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la indicatorii de schimbare a treptei de viteză şi de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

Regulamentul (UE) nr. 65/2012 intră în vigoare de la data de 20.02.2012, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională. Se aplică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009

Cele două Regulamente (UE) sunt disponibile pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 3.