Regulament (UE) nr. 678/2011 şi Decizie nr. 2011/415/UE

Regulamentul (UE) nr. 678/2011 intră în vigoare de la data de 04.08.2011 şi Decizia nr. 2011/415/UE a intrat în vigoare la data de 16.07.2011

Regulamentul (UE) nr. 678/2011 intră în vigoare de la data de 04.08.2011, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională.

Decizia nr. 2011/415/UE a intrat în vigoare la data de 16.07.2011, este obligatorie în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 185 din 15.07.2011 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de înlocuire a anexei II şi de modificare a anexelor IV, IX şi XI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru). Regulamentul se aplică noilor tipuri de vehicule pentru care se va acorda omologarea începând cu 29.10.2012. Totuşi, cerinţele stabilite în anexa II la Regulament şi la punctele 1 şi 2 din anexa IV la Regulament se aplică de la 04.08.2011. Producătorii pot, începând de la 04.08.2011, să aplice orice dispoziţie a regulamentului.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 185 din 15.07.2011 a fost publicată Decizia nr. 2011/415/UE de corectare a Directivei 2010/19/UE de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic în domeniul sistemelor antiimproşcare ale unor categorii de vehicule şi ale remorcilor acestora, a Directivei 91/226/CEE a Consiliului şi a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, cu privire la modificarea anexelor la Directiva 2007/46/CE.

Regulamentul şi Decizia sunt disponibile pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 3.