Regulament (UE) nr. 458/2011 şi Regulament (UE) nr. 459/2011

Regulamentul (UE) nr. 458/2011 intră în vigoare de la data de 02.06.2011 şi Regulamentul (UE) nr. 459/2011 intră în vigoare de la data de 02.06.2011

Regulamentul (UE) nr. 458/2011 intră în vigoare de la data de 02.06.2011, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională. Se aplică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

Regulamentul (UE) nr. 459/2011 intră în vigoare de la data de 02.06.2011, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională. Se aplică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 78/2009.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 124 din 13.05.2011 au fost publicate:
– Regulamentul (UE) nr. 458/2011 al Comisiei din 12 mai 2011 privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora cu privire la montarea anvelopelor şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate;
– Regulamentul (UE) nr. 459/2011 al Comisiei din 12 mai 2011 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 631/2009 de stabilire a unor reguli detaliate de punere în aplicare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor referitor la protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor.

Cele două Regulamente (UE) sunt disponibile pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 3.