OMTI nr. 283/2011 şi OMTI nr. 284/2011

OMTI nr. 283/2011 intră în vigoare la data de 1 iulie 2011 şi OMTI nr. 284/2011 a intrat în vigoare la data publicării (4 mai 2011)

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 4 mai 2011 a fost publicat OMTI nr. 283 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005.

OMTI nr. 283/2011 intră în vigoare la data de 1 iulie 2011. El transpune modificările din Acordul ADR ediţia 2011.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011 a fost publicat OMTI nr. 284 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003.

OMTI nr. 284/2011 a intrat în vigoare la data publicării (4 mai 2011). Modificările şi completările aduse au în vedere în principal transpunerea Directivelor 2010/52/UE şi 2010/62/UE (tractoare agricole sau forestiere).