Regulament (UE) nr. 407/2011

Regulamentul (UE) nr. 407/2011 intră în vigoare de la data de 01.05.2011, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 108 din 28.04.2011 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 407/2011 al Comisiei din 27 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la includerea anumitor regulamente ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind omologarea de tip a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate.

Regulamentul (UE) nr. 407/2011 stabileşte modul de încorporare a Regulamentelor CEE-ONU în legislaţia de omologare comunitară a vehiculelor rutiere, versiunea Regulamentelor CEE-ONU care se vor aplica în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009, precum şi datele de aplicare a acestora.
Se atrage atenţia că unele Regulamente CEE-ONU devin obligatorii la omologarea de tip începând cu anul 2011; în acest sens, atragem atenţia asupra aplicării de la 1 mai 2011 a Regulamentului CEE-ONU nr. 100, seria de amendamente 00, pentru omologarea CE de tip a unui vehicul complet, în conformitate cu Directiva 2007/46/CE, şi pentru omologarea CE de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte siguranţa electrică (Regulamentul CEE-ONU nr. 100 – Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor electrice cu baterie în ceea ce priveşte cerinţele specifice aplicabile fabricării, securităţii funcţionale şi degajării de emisii de hidrogen).

Regulamentul (UE) nr. 407/2011 este disponibil pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 3. De asemenea, la pct. 5 al aceleiaşi rubrici sunt postate adresele la care pot fi accesate Regulamentele CEE-ONU.