Directiva 2013/8/UE

Directiva 2013/8/UE intră în vigoare de la 20 martie 2013 şi se aplică de la 1 aprilie 2014

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 56 din 28.02.2013 a fost publicată Directiva 2013/8/UE a Comisiei din 26 februarie 2013 de modificare, în sensul adaptării la dispoziţiile sale tehnice, a Directivei 2009/144/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi.

Ea trebuie transpusă în legislaţia naţională a statelor membre până la 1 aprilie 2014, data de la care va fi aplicabilă la omologarea de tip.