Regulament (UE) nr. 143/2013

Regulamentul intră în vigoare de la 12 martie 2013 şi se aplică de la 1 ianuarie 2014 (cu excepţia art. 4 alin. (3), care se aplică de la 1 ianuarie 2013).

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 47 din 20.02.2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 143/2013 al Comisiei din 19 februarie 2013 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte stabilirea emisiilor de CO2 generate de vehiculele supuse omologării de tip în mai multe etape.