OMT nr. 1.022 din 8 august 2013

OMT a intrat în vigoare pe 28 august 2013, cu excepţia unor prevederi ce se vor aplica de la 19 septembrie 2014

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 28 august 2013 a fost publicat OMT nr. 1.022 din 8 august 2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005.

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.131/2005 va fi disponibilă pe acest site la rubrica: Reglementări / 2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR.