Regulament (UE) nr. 566/2011 şi Regulament (UE) nr. 582/2011

Regulamentul (UE) nr. 566/2011 intră în vigoare de la data de 19.06.2011 şi Regulamentul (UE) nr. 582/2011 intră în vigoare de la data de 15.07.2011

Regulamentul (UE) nr. 566/2011 a intrat în vigoare de la data de 19.06.2011, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională. Se aplică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

Regulamentul (UE) nr. 582/2011 intră în vigoare de la data de 15.07.2011, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională. Se aplică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 158 din 16.06.2011 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 566/2011 al Comisiei din 8 iunie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 167 din 25.06.2011 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 582/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi de modificare a anexelor I şi III la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Cele două Regulamente (UE) sunt disponibile pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 3.