OMT nr. 1.148 din 7 iulie 2014

OMT a intrat în vigoare pe 23 iulie 2014

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 23 iulie 2014 a fost publicat OMT nr. 1.148/2014 privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic naţional.
OMT nr. 1.148/2014 a intrat în vigoare pe 23 iulie 2014.