Regulament (UE) nr. 171/2013

Regulamentul (UE) nr. 171/2013 intră în vigoare de la 19 martie 2013

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 55 din 27.02.2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 171/2013 al Comisiei din 26 februarie 2013 de modificare a anexelor I şi IX, de înlocuire a anexei VIII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), şi de modificare a anexelor I şi XII la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre UE.