OMT nr. 1.445 din 16 octombrie 2014

OMT a intrat în vigoare pe 23 octombrie 2014

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 23 octombrie 2014 a fost publicat OMT nr. 1.445/2014 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005.

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.132/2005 va fi disponibilă pe acest site în scurt timp, la rubrica: Reglementări / 2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR.