OMTI nr. 1.107/2012, OMTI/MAI nr. 1.110/181/2012 şi OMTI nr. 1.253/2012

OMTI nr. 1.107/2012 a intrat în vigoare de la 23 iulie 2012. OMTI/MAI nr. 1.110/181/2012 a intrat în vigoare de la 2 august 2012. OMTI nr. 1.253/2012 a intrat în vigoare de la 6 august 2012.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503/23.07.2012 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.107 din 29 iunie 2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1.
OMTI nr. 1.107/2012 a intrat în vigoare de la data publicării (23.07.2012).

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.133/2005 este disponibilă pe acest site la rubrica Reglementări / pct. 2.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539/02.08.2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.110 din 29 iunie 2012 şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 181 din 19 iulie 2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere – RNTR 11.
OMT/MIRA nr. 510/230/2007 a intrat în vigoare de la data publicării (02.08.2012).

Forma consolidată a OMTI/MAI nr. 1.110/181/2012 va fi disponibilă pe acest site la rubrica Reglementări / pct. 2.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551/2012 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.253 din 26 iulie 2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 628/2003 pentru aplicarea Acordului privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997.
OMTI nr. 1.253/2012 a intrat în vigoare de la data publicării (06.08.2012).

Forma consolidată a OMLPTL nr. 628/2003 este disponibilă pe acest site la rubrica Reglementări / pct. 2.