OMTI nr. 1.254/2012

OMTI nr. 1.254/2012 a intrat în vigoare de la 23 august 2012.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605/23.08.2012 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.254 din 27 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003.

OMTI nr. 1.254 /2012 a intrat în vigoare de la data publicării (23.08.2012).

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.133/2005 este disponibilă pe acest site la rubrica Reglementări / pct. 2.