OMTI nr. 42/2012

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118/16.02.2012 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 42/2012 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.133/2005 va fi disponibilă pe acest site la rubrica Reglementări/pct. 2.