OMT nr. 1.044 din 19 august 2013

OMT a intrat în vigoare pe 28 august 2013

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 28 august 2013 a fost publicat OMT nr. 1.044 din 19 august 2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005.

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.134/2005 va fi disponibilă pe acest site la rubrica: Reglementări / 2. Legislaţia naţională din domeniul de activitate al RAR.