Transparență

Hotărârea Consiliului de Administrație pentru aprobarea situațiilor financiare anuale 2020

Descarcă

Raportare contabilă anuală 2020

Descarcă

Situaţii Financiare Individuale 31 decembrie 2020 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Descarcă

Raport de gestiune privind situațiile financiare anuale 2020

Descarcă

Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare individuale întocmite de Registrul Auto Român R.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Descarcă

Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

Descarcă

Raport privind activitatea desfăşurată de RAR-RA în anul 2020 şi Programul de activitate propus pentru anul 2021

Descarcă

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2020

Descarcă

Plan de integritate pentru imlementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020 la nivelul Regiei Autonome Registrul Auto Român

Descarcă

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2019

Descarcă