Transparență

Raportare contabilă semestrul I 2019

Descarcă

Raport privind activitatea desfăşurată de RAR-RA şi Activitatea de administrare în semestrul I 2019

Descarcă

Raportul non-financiar al RAR-RA an 2018

Detalii

Codul de Conduită Etică al Consiliului de Administrație din cadrul R.A.R. – R.A.

Descarcă

Raportare Contabilă Anuală 2018

Descarcă

Situaţii Financiare Individuale 2018 întocmite conform IFRS

Descarcă

Anexa 1 2018 – Rezultate retratare IFRS, OMF 2488

Descarcă

Raport de gestiune privind situaţiile financiare an 2018

Descarcă

Hotărâre a Consiliului de Administraţie pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale 2018

Descarcă