Transparență

Raportul non financiar al RAR pe anul 2021

Descarcă

Raportare contabilă anuală 2021

Descarcă

Hotărârea Consiliului de Administrație de aprobare a situațiilor financiare anuale 2021

Descarcă

Raport de gestiune privind situațiile financiare anuale 2021

Descarcă

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Descarcă

Raport privind activitatea desfăşurată de RAR-RA în anul 2021 şi Programul de activitate propus pentru anul 2022

Descarcă

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021-2025 la nivelul Registrului Auto Român-RA pe anul 2022

Descarcă

DECLARAŢIE privind asumarea agendei de integritate organizaţională la nivelul Registrului Auto Român – RA, în conformitate cu implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025

Descarcă