Transparență

Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului financiar 2022

Descarcă

Raportare contabilă anuală 2022

Descarcă

Hotărârea Consiliului de Administrație de aprobare a situațiilor financiare anuale 2022

Descarcă

Raport de gestiune privind situațiile financiare anuale 2022

Descarcă

Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

Descarcă

Raport privind activitatea desfăşurată de RAR-RA în anul 2022 şi Programul de activitate propus pentru anul 2023

Descarcă

Anunț de recrutare și selecție pentru 6 (șase) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome – Registrul Auto Român.

Descarcă

Scrisoarea de așteptări necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv directorilor, pentru perioada 2022 – 2026, la Regia Autonomă – Registrul Auto Român

Descarcă