Transparență

DECLARAŢIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare stabilite în Strategia Naţională Anticorupţie

Descarcă

Ghidul de conformare la politica antimită a RAR RA

Descarcă

Raportare contabilă semestrul I 2021

Descarcă

Raport privind activitatea desfăşurată de RAR-RA şi Activitatea de administrare în semestrul I – 2021

Descarcă

Raportul non-financiar al RAR-RA aferent anului 2020

Descarcă

Hotărârea Consiliului de Administrație pentru aprobarea situațiilor financiare anuale 2020

Descarcă

Raportare contabilă anuală 2020

Descarcă

Situaţii Financiare Individuale 31 decembrie 2020 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

Descarcă

Raport de gestiune privind situațiile financiare anuale 2020

Descarcă

Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare individuale întocmite de Registrul Auto Român R.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Descarcă