Transparență

Anunț de recrutare și selecție pentru 6 (șase) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome – Registrul Auto Român.

Descarcă

Scrisoarea de așteptări necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv directorilor, pentru perioada 2022 – 2026, la Regia Autonomă – Registrul Auto Român

Descarcă

Raport privind activitatea desfăşurată de Regia Autonomă – Registrul Auto Român şi activitatea de administrare în semestrul I 2022

Descarcă

Raportare contabilă semestrul I 2022

Descarcă

Raportul non financiar al RAR pe anul 2021

Descarcă

Raportare contabilă anuală 2021

Descarcă

Hotărârea Consiliului de Administrație de aprobare a situațiilor financiare anuale 2021

Descarcă

Raport de gestiune privind situațiile financiare anuale 2021

Descarcă