Clasificarea pe stele a autocarelor

Clasificarea pe stele a autocarelor este destinată transportului de turişti în trafic intern şi internaţional şi transportului public de persoane în trafic internaţional în vederea protecţiei pasagerilor şi creşterii calităţii serviciilor turistice şi de transport.

Informaţii utile privind activităţile Departamentului Omologări de Tip

1. Nume formular/document:
a. Cerere de clasificare pe stele a unui autocar
b. Declaraţie de angajament a firmei care solicită admiterea în sistemul internaţional al IRU de clasificare a autocarelor de turism  faţă de  comisia de clasificare a autocarelor

a. Descarcă
b. Descarcă

Scop formular/document:
Se notifică oficial către RAR intenţia clasificării autocarului;
Documentele sunt obligatorii pentru deschiderea dosarului de clasificare.

Precizări de completare: sunt menţionate în formular (documentele se semnează şi se ştampilează de operatorul economic)

Modalităţi de trimitere:

Prin delegat, împreună cu autovehiculul şi celelalte documente necesare.

Notă: Autovehiculul şi următoarele documente vor fi prezentate în vederea clasificării:
– Cererea de clasificare pe stele a unui autocar, întocmită de deţinătorul licenţei de transport;
– Declaraţia angajament a firmei faţă de Comisia de Clasificare a autocarelor constituită de RAR R.A., faţă de sistemul internaţional al IRU;
– Copie după licenţa de transport persoane în trafic intern şi/sau internaţional;
– Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului în România, având inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, având menţiunea „conform cu originalul”, ştampila deţinătorului (sau a utilizatorului), numele şi semnătura administratorului societăţii comerciale sau a împuternicitului acestuia;
– Copie după „Cartea de identitate a vehiculului”, fata-verso;
– Copie după contract de leasing, protocol predare-primire, accept firmă de leasing (unde este cazul), contract de închiriere, care să fie valabil cel puţin pe perioada valabilitaţii certificatului de clasificare;
– Copie după un act de identitate al delegatului firmei;
– Copie după certificatul de înmatriculare al firmei.

Necesită programare: DA

Programarea se poate face la numerele de telefon ale Comisiei de clasificare pe stele la care se pot obţine şi informaţii suplimentare:

Bucureşti-Voluntari: +4-021-350 82 96
Bucureşti-Griviţa: +4-021-202 70 75; 0372-184 805

Reprezentantele judeţene ale R.A.R. care pot fi contactate în vederea clasificărilor pe stele pentru autocare sunt: ARAD, ARGEŞ, BIHOR, BRĂILA, CLUJ, CONSTANŢA, IAŞI, MARAMUREŞ, PRAHOVA, SIBIU, SUCEAVA, VÂLCEA.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253