Încercări pentru securitate rutieră și determinarea consumului de combustibil

Determinarea emisiilor poluante ale motoarelor autovehiculelor; Determinarea consumului de combustibil; Determinarea caracteristicilor de putere şi cuplu motor la autoturisme şi motociclete; Încercări vehicule şi componente;

Informaţii utile privind activităţile Departamentului Omologări de Tip

1. Determinarea emisiilor poluante ale motoarelor autovehiculelor

1. Nume formular/document:
a. Comandă externă

a. Descarcă

Scopul activităţii: determinarea emisiilor medii de gaze la evacuare ale autovehiculelor după o pornire la rece, în condiţiile descrise de Regulamentul 83 CEE-ONU sau Directiva 70/220 CEE, cu modificările ulterioare.

Testul de stabilire a emisiilor chimice poluante din gazele de evacuare ale unui autovehicul se efectuează în baza unei adrese de trimitere emisă de către departamentul DPCT al R.A.R. şi în urma unei programări obligatorii.

Comanda (Adresa emisă de DPCT) se completează de către inginerii abilitaţi DPCT de la reprezentanţele teritoriale RAR. Programarea (cu programul informatizat) pentru efectuarea încercării se face de către reprezentanţele teritoriale RAR şi se înmânează solicitantului.

Laboratorul de Încercări al RAR din Bucureşti-Voluntari poate face numai reprogramarea la testul de poluare, la cererea beneficiarului, atunci când se preda autovehiculul.

Pentru alte comenzi externe, se completează de către beneficiar formularul F.PS-E300-18/02);

La data programării, solicitantul încercărilor trebuie să prezinte următoarele documente:
a) adresa DPCT;
b) documentele de provenienţă ale vehiculului;
c) documentele de identificare tehnică ale vehiculului din ţara de provenienţă;
d) documentele de identificare ale solicitantului care prezintă vehiculul şi care este menţionat în „Cerere solicitare activitate RAR”, procura de reprezentare/împuternicire dacă nu se prezintă proprietarul autovehiculului şi copie a actului de identitate al acestuia, copie a actului de înfiinţare al societăţii, în cazul persoanelor juridice;
e) nota de constatare vamală.

Persoana care prezintă vehiculul pentru încercări trebuie să completeze cererea de solicitare activitate RAR pe formularul F.PS-E300-18/03.

După achitarea de către beneficiar a contravalorii lucrărilor ce vor fi efectuate se va prelua autovehiculul de la solicitantul încercărilor în baza unui Proces Verbal de Predare – Primire.

Autovehiculul se va prezenta într-o stare tehnică bună.

În interesul beneficiarului, înainte de efectuarea testului se recomandă înlocuirea următoarelor elemente: uleiul de motor, filtrele de aer, ulei şi combustibil.

ÎNAINTE DE PRELUAREA AUTOVEHICULULUI SE VOR VERIFICA: 

Existenţa cârligului de remorcare (în vederea prinderii pe stând a autovehiculului);
Buna funcţionare a cutiei de viteze;
Elementele susceptibile de a influenţa gradul de poluare chimică – se va indica înlocuirea următoarelor elemente: filtru aer, filtru combustibil, ulei motor, bujii, injectoare, fise bujii, iar dacă autovehiculul are un rulaj mai mare de 80000 km catalizatorul);
Tubulatura de evacuare trebuie să fie etanşă.

Autovehiculul se va prezenta cu o cantitate cât mai mică de combustibil în rezervor (max. 10 litri).

Testul se desfăşoară pe durata a două zile lucrătoare consecutive.

Necesită înregistrare: DA

 

2. Determinarea consumului de combustibil

1. Nume formular/document:
a. Cerere (comandă) pentru determinarea consumului de combustibil

a. Descarcă (format .pdf)
a. Descarcă (format .doc)

În baza Hotărârii Guvernului nr. 768/1991 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Registrul Auto Roman”, RAR este instituţia abilitată să stabilească consumurile de combustibil în condiţii de exploatare a autovehiculelor.

Astfel, pentru beneficiarii care solicită determinarea consumului de combustibil în condiţii efective de trafic, R.A.R. poate transmite contra cost, pentru autovehiculele aflate în baza de date, extrase de valori de consum de combustibil sau efectuează determinări de consum contra cost pe baza unei comenzi, a unei programări şi prezentarea autovehiculului la R.A.R. Voluntari pentru efectuarea determinărilor în trafic, conform specificaţiilor din comandă.

Determinarea consumului de combustibil poate fi făcută în următoarele situaţii: pe stând, în condiţiile stabilite în procedura specifică a RAR, la cererea clientului (în condiţiile impuse de client).

Necesită înregistrare: DA

 

3. Determinarea caracteristicilor de putere şi cuplu motor la autoturisme şi motociclete

1. Nume formular/document:
a. Comandă de încercări (se elaborează de către client)

Scopul activităţii: determinarea caracteristicilor de putere şi cuplu motor la autoturisme şi motociclete

Începând cu data de 06.04.2009, în cadrul Laboratorului de Încercări al RAR, s-a pus în funcţiune un nou stand dinamometric pentru efectuarea testelor de determinare a emisiilor medii de evacuare ale vehiculelor, tip AIP-ECDM 48L, MAHA 4×4.

Acest echipament permite:
– efectuarea testelor de măsurare a emisiilor poluante, măsurarea consumului de combustibil şi a emisiilor de dioxid de carbon la vehiculele cu 4 roţi (cu formula roţilor 4X2 – indiferent de axă motoare şi 4X4 – formula permanentă) precum şi la vehiculele cu 2 roţi;
– determinare automată a caracteristicilor parţiale de putere şi cuplu motor la vehiculele testate (autoturisme şi motociclete);
– încărcarea maximă pe axă: 2500 kg;
– domeniul de ampatamente: 1800 – 4600 mm.

Echipamentul asigură funcţionarea în următoarele moduri: simulare precisă a rezistenţelor la înaintare pe drum, control al vitezei, control al forţei de tracţiune, control al acceleraţiei.

Necesită înregistrare: DA

 

4. Încercări vehicule şi componente în cadrul Laboratorului de Încercări pentru Securitate Rutieră al RAR

1. Nume formular/document:
a. Comandă de încercări (se elaborează de către client)

Scopul activităţii: efectuarea încercărilor în conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE) şi regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU).

RAR este serviciu tehnic (laboratoare încercări) notificat de Guvernul României la Secretariatul General al ONU privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme şi condiţii de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor prescripţii – Geneva 1998.
Astfel, RAR ca şi serviciu tehnic, notificat de guvernul României la Bruxelles şi Geneva este în măsură să efectueze încercări în vederea omologării de tip.

Laboratorul de Încercări pentru Securitate Rutieră al RAR dispune de resurse umane şi materiale pentru efectuarea de încercări ce vizează securitatea rutieră, atât cea activă cât şi cea pasivă, precum şi protecţia mediului.

Laboratorul dispune de echipamente de testare ce permit efectuarea încercărilor în conformitate cu directivele CE şi regulamentele CEE-ONU.
Totodată, Laboratorul de Încercări, prin personalul său este capabil să efectueze şi încercări în scop de cercetare sau dezvoltare pentru vehicule, componente, asigurând consultanta şi suport tehnic de specialitate pe toată durata încercărilor efectuate atât în cadrul Laboratorului de Încercări al RAR cât şi la laboratoare terţe, începând de la pregătirea încercărilor până la elaborarea buletinelor de încercări.

Necesită înregistrare: DA

 

Alte încercări efectuate în cadrul Laboratorului de Încercări RAR sunt:

  • încercarea pe vehicul a garniturilor de frână asamblate de înlocuire pentru autovehicule, se efectuează în situaţia în care garniturile de frână asamblate de înlocuire sunt destinate a echipa o axă a unui vehicul care are omologare internaţională conform R13 CEE-ONU sau Dir. 71/320 CEE şi sunt puse la dispoziţie garniturile de origine;
  • încercarea pe vehicul a garniturilor de frână asamblate de înlocuire atunci când garniturile de frână asamblate de înlocuire sunt destinate a echipa o axă a unui vehicul care nu are omologare internaţională conform R13 CEE-ONU sau Dir. 71/320 CEE (sau certificatul de omologare nu poate fi prezentat) şi nu se cunosc garniturile de origine. Se aplică numai pentru tipuri (modele) de vehiculele din categoriile M3, N2 şi N3 cu o vechime mai mare de 5 ani, autorizate să circule pe drumurile publice din România şi care nu sunt echipate cu un dispozitiv antiblocare (ABS);
  • încercarea pe vehicul a garniturilor de frână asamblate de înlocuire atunci când garniturile de frână asamblate de înlocuire sunt destinate a echipa o axă a unui vehicul care are omologare internaţională conform R13 CEE-ONU sau Dir. 71/320 CEE, dar garniturile de origine nu pot fi puse la dispoziţie întrucât nu se mai fabrică. Se aplică numai pentru tipuri (modele) de vehiculele din categoriile M3, N2 şi N3 cu o vechime mai mare de 5 ani, autorizate să circule pe drumurile publice din România şi care nu sunt echipate cu un dispozitiv antiblocare (ABS);
  • încercarea pe standul cu mase inerţiale a garniturilor de frână asamblate de înlocuire pentru autovehicule se efectuează în situaţia în care garniturile de frână asamblate de înlocuire sunt destinate a echipa o axă a unui vehicul care are omologare internaţională conform R13 CEE-ONU sau Dir. 71/320 CEE şi se cunosc garniturile de origine.

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin fax la nr. +4-021-350 82 84, +4-021-318 17 43 sau se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa dot@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediul central RAR din Bucureşti.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253