Omologare naţională de tip

Omologarea naţională de tip a vehiculelor rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România

Procedura de omologarea naţională de tip este aplicabilă doar vehiculelor din categoriile R şi S (categoria R – remorci agricole sau forestiere, categoria S – echipamente remorcate interschimbabile), aşa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013.

Informaţii utile privind activităţile Departamentului Omologări de Tip

1. Nume formular/document:
a. Cerere oficială pentru omologarea naţională de tip pentru circulaţia pe drumurile publice din România

a. Descarcă (format .pdf)

Scopul activităţii:

Omologarea de tip a vehiculelor rutiere, fabricate într-o singură etapă sau în mai multe etape şi comercializate într-o cantitate mai mare de 10 exemplare de acelaşi tip pe an (a se vedea Legea 374/2005). Procedura se aplică atât vehiculelor fabricate în România cât şi a celor importate.

Vehiculele pentru care se solicită omologarea naţională de tip trebuie să aibă omologate componentele şi echipamentele care concură la siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului şi care pot fi omologate independent de vehicul. În cazul în care pentru unele dintre aceste componente şi echipamente nu se prezintă certificate de omologare sau rapoarte de încercări emise de Serviciile Tehnice notificate, în conformitate cu procedurile descrise în regulamentele respective, RAR va efectua toate încercările necesare omologării componentelor şi echipamentelor în cauză (nefiind necesară totuşi omologarea internaţională; aceasta se poate efectua la cerere).

Solicitantul completează cererea oficială de omologare. Cererea, urmată de documentele aferente (a se vedea paragraful următor), este depusă la Serviciul Registratură de la sediul central al RAR completată cu toate datele necesare iniţierii procesului de omologare.

După depunerea cererii se va transmite dosarul informativ cu informaţiile necesare aşa cum sunt precizate în RNTR 2, ediţia în vigoare.

Notă: În cazul unei solicitări de omologare pentru mai multe variante din cadrul aceluiaşi tip (aşa-zisa – omologare a familiei), solicitantul poate completa un singur formular de cerere care să cuprindă toate variantele în cauză.

Necesită înregistrare: DA

 


Formularele se tipăresc la imprimantă, se completează şi apoi se transmit prin fax la nr. +4-021-350 82 84, +4-021-318 17 43 sau se scanează şi se transmit prin e-mail la adresa dot@rarom.ro.
De asemenea, formularele completate se pot aduce şi personal la sediul central RAR din Bucureşti.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253