Certificare produse

Organismul de Certificare Produse se ocupă în cadrul RAR de aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora.

Pentru demararea procesului de certificare produse sau pentru cel de autorizare partiţionare/ambalare, este necesar să se depună cererea de certificare/autorizare însoţită de documentele precizate în continuare.

FORMULARE NECESARE


Documente certificare produse

Documente autorizare ambalatori

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253