Departament Supraveghere de Piaţă

Legislaţie, obiective, politici

Registrul Auto Român realizează, prin Departamentul Supraveghere de Piaţă (DSP), o intensă activitate de disciplinare a pieţei de profil, desfăşurând acţiuni de control şi inspecţie efectuate de inspectori împuterniciţi de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii şi încadraţi în Departamentul Supraveghere de Piaţă, care urmăresc monitorizarea stării tehnice a parcului auto şi conformitatea activităţilor de reparaţii efectuate, cu respectarea condiţiilor tehnice şi de calitate impuse de constructorul de automobile, precum şi supravegherea pieţei serviciilor auto privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere, având ca rezultat asigurarea siguranţei circulaţiei şi protecţia mediului.

Datorită caracteristicilor specifice domeniului de control, la unele acţiuni desfăşurate de inspectorii RAR-DSP, aceştia colaborează sau răspund solicitărilor exprimate de alte organisme de control ale administraţiei publice locale: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Garda Financiară, Ministerul Muncii prin Inspectoratul Teritorial de Muncă, organisme specializate din cadrul Prefecturilor sau Primăriilor.

Controlul respectării reglementărilor privind comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor destinate acestora, funcţionarea unităţilor de reparaţii şi reconstrucţie a vehiculelor, a staţiilor de inspecţie tehnică, precum şi al respectării condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor corespunzătoare, se desfăşoară pe baza sistemului legislativ existent, conform Ordinul MTCT nr.458/2006, a reglementărilor prevăzute la:

– art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

– art. 61 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003 cu modificările şi completările ulterioare,

– art. 62 alin. (1)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

– art. 14 alin (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

– art. 12 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză, a celor prevăzute la art. 46 şi 461 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Controlul se efectuează de către personalul Împuternicit de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, încadrat în Departamentul Supraveghere de Piaţă pe baza legitimaţiei de inspecţie şi control.

În acest context, obiectivele acţiunilor de control desfăşurate de personalul împuternicit cu această activitate urmăresc în principal:

– verificarea unităţilor de prestări servicii de reparaţii şi întreţinere auto;

– verificarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică, la care au fost constatate neconformităţi;

– verificarea unităţilor de prestări servicii, montare, verificare, reparare tahografe şi limitatoare de viteză;

– verificarea unităţilor de montaj şi reparaţie a instalaţiilor de alimentare cu GPL;

– verificarea existenţei, la producători/importatori a certificării şi/sau omologării pentru toate componentele auto;

– verificarea inscripţionării echipamentelor şi pieselor de schimb, după caz, a numărului certificatului de conformitate, cu precizarea organismului care a efectuat certificarea.

– analiza, verificarea şi rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor consumatorilor privind calitatea serviciilor de reparaţii auto sau a produselor auto.

Rezultatele acţiunilor desfăşurate pe piaţa componentelor auto şi în sfera serviciilor de reparaţii şi întreţinere auto se pot cuantifica prin numărul, existent în prezent, al partenerilor din domeniu auto, care au înţeles mai bine şi au acceptat că respectarea rigorilor tehnice sunt în sprijinul lor, al siguranţei circulaţiei şi protecţiei mediului.

Măsura calităţii actului de control se face prin modul de percepţie al acestuia în rândul agenţilor economici. Actul de control, se desfăşoară în plan tehnic, într-un cadru juridic bine determinat, în condiţii de exigenţă şi rigurozitate, inspectorii din cadrul serviciului, răspund direct şi fără echivoc unor situaţii diverse, pe baza cunoştinţelor tehnice, juridice şi de comunicare acumulate în decursul a 6 ani de experienţă.

Astfel, din punct de vedere tehnic inspectorul oferă informaţii privind:

– procesul de certificare produse;

– procesul de autorizare a unităţilor, care desfăşoară activităţi de reparaţii, reglaje şi verificări auto;

– procesul de efectuare a inspecţiei tehnice a autovehiculelor;

– procesul de omologare internaţională a componentelor auto, conform Regulamentului ECE ONU şi Directivelor europene;

iar, din punct de vedere juridic prin actul de control se aplică şi se respectă prevederile legislaţiei din domeniu.

Inspectorul asigură în orice condiţii stabilitatea şi finalitatea actului de control menit să contribuie scopului propus, cu respectul şi grija cuvenită pentru prevederile legii şi pentru siguranţa consumatorilor.

Politica pe care Registrul Auto Român, prin Departamentul Supraveghere de Piaţă (DSP), o dezvoltă în ceea ce priveşte activitatea de control, se fundamentează pe următoarele obiective generale:

1. asigurarea eficientă a supravegherii de piaţă destinată garantării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

2. aplicarea legislaţiei existe din domeniul auto, armonizată cu aquis-ul comunitar impune verificarea respectării acesteia prin efectuarea de controale pe piaţa produselor şi serviciilor auto la producători, importatori, distribuitori, prestatori de servicii.

3. întărirea activităţii de informare şi educare a consumatorilor.

Departament Supraveghere de Piaţă

Bucureşti - 010719, sector 1, Calea Griviţei nr. 391A
Coordonate GPS: 44.468488, 26.051998
dsp@rarom.ro

Persoane de contact

 • Ing. Mihai DOGĂRESCU Şef departament

  • +FAX: 021 202.70.51
 •  

  Ing. Cristina PROVIAN

  • +FAX: 021 202.70.51
 •  

  Ing. Radu BOGDAN

  • +FAX: 021 318.17.32
 •  

  Ing. Benone BEJAN Oradea

  • +FAX: 0259 42.65.64
 •  

  Ing. Gheorghe TOMA Brăila

  • +FAX: 0239 68.22.98
 •  

  Ing. Ilinca DOREL Piteşti

  • +FAX: 0248 61.51.82
 •  

  Ing. Ovidiu ŞIANCU Sibiu

  • +FAX: 0269 22.93.43
 •  

  Ing. Viorel AVASILCAI Iaşi

  • +FAX: 0232 21.85.23
 •  

  Ing. Gheorghe IONESCU Timişoara

  • +FAX: 0256 22.07.15