Informații BREXIT

Documente privind BREXIT

 1. Informații privind Acordul de retragere încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Unit (care a intrat în vigoare la 1 februarie a.c. și prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020):
  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_ro
 2. Comunicarea Comisiei Europene pe marginea procesului de pregătire internă pentru finalul perioadei de tranziție “Pregătirea pentru schimbări Comunicare privind gradul de pregătire la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit” – COM(2020) 324 final din 9.7.2020
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=RO
 3. Aviz către părțile interesate retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul Omologării de Tip a vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate – aviz din 14 iulie a.c.
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/type_approvals-automotive_vehicles_ro_0.pdf
 4. Aviz către părțile interesate retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul transportului rutier – aviz din 13 iulie a.c.
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/road_transport_ro_0.pdf
 5. Informații privind pregătirile în vederea încheierii unui viitor parteneriat între UE și Regatul Unit
  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership_ro

03 / 02 / 2020

Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020 la miezul nopții (ora Bruxelles-ului). Aceasta este o decizie pe care UE o regretă, dar pe care o respectă. Uniunea Europeană și Regatul Unit au desfășurat negocieri intense pentru a conveni asupra condițiilor de retragere a Marii Britanii. Rezultatul negocierilor este Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

mai multe informaţii 


30 / 09 / 2019

– Informații actualizate pe tema pregatirilor în context BREXIT

– Tahografele în transportul rutier

– Întrebări și răspunsuri referitoare la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană în ceea ce privește omologarea de tip a vehiculelor, a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separat


01 / 04 / 2019

Consiliul European a oferit UK o amânare a Brexitului până în data de 12.04.2019. În acest context, dacă ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană se va realiza FĂRĂ ACORD, Registrul Auto Român reaminteşte că va opera o serie de modificări în procedurile specifice vehiculelor cu volan pe dreapta, aduse din UK. Eventualele modificări se vor aplica din data de 13.04.2019, NUMAI ÎN CAZUL UNUI BREXIT FĂRĂ ACORD şi nu vor afecta vehiculele deja înmatriculare în România.

NOTĂ: Niciun autovehicul deja înmatriculat în România NU va fi afectat de următoarele modificări care ar putea interveni!

mai multe informaţii 


15 / 03 / 2019

Modificări ale activităţilor specifice RAR care se adresează vehiculelor provenite din UK, aplicabile începând cu data de 30.03.2019 numai dacă nu se semnează Acordul de retragere al UK sau nu se prelungeşte, de comun acord, data de retragere a UK din blocul comunitar

1. Vehiculele noi, care au fost omologate UE de tip de către UK (marca e11) nu vor mai primi automat cartea de identitate a vehiculului (CIV) în vederea înmatriculării, dat fiind faptul că omologarea UE de tip şi certificatul de conformitate (CoC) aferente îşi pierd valabilitatea de la data menţionată mai sus. Aceste vehicule vor fi supuse unei reomologări individuale, cu verificarea condiţiilor tehnice aplicabile pentru vehicule noi. De asemenea, o CIV eliberată pe baza unei omologări UE de tip acordată de UK, pentru un autovehicul nou provenit din UK şi care nu a fost încă înmatriculat, îşi va pierde valabilitatea şi nu mai poate fi utilizată la înmatriculare. Prin urmare, RAR recomandă înmatricularea vehiculelor aflate în această situaţie până cel mai târziu la data de 29.03.2019.
2. De la aceeaşi dată, la eliberarea CIV pentru vehiculele utilizate (second-hand) nu mai sunt recunoscute omologările UE de tip acordate de UK (marca e11), fiind necesară o reomologare individuală conform cerinţelor din RNTR-7, aplicabile vehiculelor utilizate care provin din state terţe. În cazul emisiilor poluante se impune condiţia privind nivelul minim de poluare Euro 3/Euro III.
3. Începând cu 30.03.2019, autovehiculele utilizate (second-hand), cu postul de conducere pe partea dreaptă şi care provin din UK, nu vor mai putea primi CIV, indiferent de omologarea în baza căreia au fost înmatriculate.
4. Inspecţia Tehnică Periodică efectuată în UK la vehiculele utilizate (second-hand) nu mai este acceptată (recunoscută) la omologarea individuală şi eliberarea CIV pentru reînmatriculare în România. ITP trebuie refăcută la RAR.

În perioada 2006-2019 au fost introduse în România aproximativ 62.400 de vehicule care au fost anterior înmatriculate în UK.

NOTĂ: Niciun autovehicul deja înmatriculat în România NU va fi afectat de modificările de mai sus!