Informații BREXIT

I. Elemente generale

Uniunea Europeană și Regatul Unit au agreat la 17 octombrie 2019 proiectul unui Acord de retragere a Regatului Unit din UE. Acordul a intrat în vigoare la 1 februarie 2020 și a permis asigurarea unei perioade de tranziție până la 31 decembrie 2020. Pe parcursul perioadei de tranziție, Regatul Unit și-a păstrat toate drepturile și obligațiile ce revin unui stat membru UE, deși nu a mai participat la mecanismul decizional și nu a mai fost reprezentat în instituțiile UE.

Pe parcursul anului 2020, Uniunea Europeană și Regatul Unit au desfășurat negocieri asupra relațiilor viitoare. Acordul a fost semnat la 30 decembrie 2020, urmând să constituie baza relației dintre Uniunea Europeană și Regatului Unit în multiple domenii.

În paralel, finalul perioadei de tranziție a generat schimbări inevitabile, cu efecte concrete la nivelul cetățenilor/mediului de afaceri/altor categorii în relația cu Regatul Unit.

Ca urmare a finalizării procedurilor de încheiere a Acordurilor UE – UK, la nivelul UE acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. L 149/30.04.2021 și au intrat în vigoare în mod permanent începând cu 1 mai 2021.
Acordurile UE – UK pot fi accesate la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:149:TOC.

II. Documente privind BREXIT

 1. Informații privind Acordul de retragere încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Unit (care a intrat în vigoare la 1 februarie a.c. și prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020):
  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_ro
 2. Comunicarea Comisiei Europene pe marginea procesului de pregătire internă pentru finalul perioadei de tranziție “Pregătirea pentru schimbări Comunicare privind gradul de pregătire la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit” – COM(2020) 324 final din 9.7.2020
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=RO
 3. Aviz către părțile interesate retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul Omologării de Tip a vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate – aviz din 14 iulie a.c.
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/type_approvals-automotive_vehicles_ro_0.pdf
 4. Aviz către părțile interesate – retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul reglementărilor privind CO2 pentru autoturismele, vehiculele comerciale ușoare și vehiculele grele – aviz din 18 decembrie 2020
  https://ec.europa.eu/info/publications/automotive-co2-emissions.
 5. Aviz către părțile interesate retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul transportului rutier – aviz din 13 iulie a.c.
  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/road_transport_ro_0.pdf
 6. Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit
  https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

III. Punct de contact BREXIT pentru domeniul de activitate al RAR
brexit@rarom.ro

IV. Întrebări și Răspunsuri pentru domeniul de activitate al RAR

Î: După încheierea perioadei de tranziție, deci de la 1 ianuarie 2021, mai pot fi introduse pe piață vehicule rutiere noi sau produse auto noi omologate de autoritatea de omologare de tip a Regatului Unit ?
R: NU, de la 1 ianuarie 2021 pot fi introduse pe piață numai vehicule rutiere noi sau produse auto noi omologate UE de autoritatea de omologare de tip a unui stat membru al UE. Prin excepție, pot fi totuși introduse pe piață vehicule rutiere noi sau produse auto noi omologate de autoritatea de omologare de tip a Regatului Unit dacă acestea au fost introduse legal pe piața Regatului Unit sau a UE înainte de încheierea perioadei de tranziție.

Î: După încheierea perioadei de tranziție, deci de la 1 ianuarie 2021, mai pot fi importate vehicule rutiere utilizate (second-hand) din Regatul Unit?
R: DA, dar acestea trebuie să îndeplinească condițiile tehnice aplicabile la omologarea individuală a vehiculelor rutiere utilizate importate din state terțe. Subliniem că pentru aceste vehicule postul de conducere trebuie să fie situat pe partea stângă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului, iar norma de poluare minimă trebuie să fie Euro 3 sau Euro III, după caz.

Î: După încheierea perioadei de tranziție, deci de la 1 ianuarie 2021, certificatele de inspecție tehnică periodică emise de o stație de inspecție tehnică periodică din Regatul Unit mai pot fi folosite pentru reînmatricularea unui vehicul în România?
R: NU, este necesară efectuarea unei noi inspecții tehnice periodice de către Registrul Auto Român, cu ocazia omologării individuale și eliberării cărții de identitate a vehiculului în vederea reînmatriculării vehiculului în România.

V. Legături utile

www.brexit.gov.ro
www.mae.ro/brexit
www.mt.gov.ro/web14/domenii-gestionate/cooperare-internationala/brexit-2020/brexit
www.arr.ro/arr_doc_849_brexit_pg_0.htm
www.isctr-mt.ro/legislatie/BREXIT