Publicare Regulament (UE) 2020/683

Regulamentul (UE) 2020/683 va intra în vigoare de la 14 iunie 2020 și
se va aplica de la 5 iulie 2020

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163/26.05.2020 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei din 15 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective.

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.