Publicare OMTIC nr. 960/2020

OMTIC nr. 960/2020 a intrat în vigoare la data de 21 mai 2020

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 21 mai 2020 a fost publicat OMTIC nr. 960 din 8 mai 2020 pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă „Registrul Auto Român” este autoritate competentă.

Formele consolidate ale OMTCT nr. 2.133/2005 (RNTR 1), OMT nr. 181/2008 (RNTR 8) și OMTCT nr. 2.131/2005 (RNTR 9) vor fi publicată pe acest site, la rubrica: Informații utile / Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR.