Publicare Regulament (UE) 2020/239

Regulamentul (UE) 2020/239 va intra în vigoare de la 12 martie 2020.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 48/21.02.2020 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/239 al Comisiei din 20 februarie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 în ceea ce privește adaptarea modelelor pentru procedurile de omologare de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor la cerințele etapelor de mediu Euro 5 și Euro 5+.

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.