Publicare Regulament (UE) 2019/1939

Regulamentul (UE) 2019/1939 va intra în vigoare de la 14 decembrie 2019 și se va aplica de la 1 ianuarie 2021.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 303/25.11.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/1939 al Comisiei din 7 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 în ceea ce privește strategiile auxiliare privind emisiile (AES), accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la cele referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, măsurarea emisiilor în timpul perioadelor de pornire la rece a motorului și utilizarea sistemelor portabile de măsurare a emisiilor (PEMS) pentru măsurarea numărului de particule în cazul vehiculelor grele

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale și se aplica direct în toate statele membre.