Publicare Regulament (UE) 2019/1892

Regulamentul (UE) 2019/1892 va intra în vigoare de la 1 decembrie 2019

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 291/12.11.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/1892 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 în ceea ce privește cerințele de omologare de tip pentru anumite autovehicule echipate cu cabine cu formă alungită, precum și pentru dispozitive și echipamente aerodinamice pentru autovehicule și remorcile acestora.

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.