Publicare OMT nr. 1.333/2019

OMT nr. 1.333/2019 a intrat în vigoare la data de 15 octombrie 2019
(cu excepția prevederilor incluse în dispozițiile tranzitorii)

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 15 octombrie 2019 a fost publicat OMT nr. 1.333 din 26 septembrie 2019 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteză, precum și de autorizare a operatorilor economici care desfășoară astfel de activități – RNTR 8.

Forma consolidată a OMT nr. 181/2008 va fi publicată pe acest site, la rubrica: Informații utile / Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR.