Publicare Regulament (UE) 2019/1242

Regulamentul (UE) 2019/1242 va intra în vigoare de la 13 august 2019

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198/25.07.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/1242 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 595/2009 și (UE) 2018/956 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivei 96/53/CE a Consiliului.
Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.