Publicare Regulament Delegat (UE) 2019/888

Regulamentul (UE) 2019/888 va intra în vigoare de la 18 iunie 2019

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142/29.05.2019 a fost publicat. Regulamentul Delegat (UE) 2019/888 al Comisiei din 13 martie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește datele referitoare la vehiculele grele noi, care trebuie monitorizate și raportate de statele membre și de producători.
Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.