Publicare Regulament (UE) 2019/631

Regulamentul (UE) 2019/631 intră în vigoare de la 15 mai 2019 şi se aplică de la 1 ianuarie 2020

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 111/25.04.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi şi pentru vehiculele utilitare uşoare noi şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 şi (UE) nr. 510/2011 (reformare).

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.