Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2019/621

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/621 intră în vigoare de la 13 mai 2019 și se aplică de la 20 mai 2020

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. JOUE L 108/23.04.2019 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/621 al Comisiei din 17 aprilie 2019 privind informațiile tehnice necesare pentru inspecția tehnică a elementelor autovehiculelor care trebuie testate, privind utilizarea metodelor de testare recomandate, precum și de stabilire a normelor detaliate privind formatul datelor și procedurile de accesare a informațiilor tehnice relevante.

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.