Publicare Regulament (UE) 2019/543

Regulamentul (UE) 2019/543 intră în vigoare de la 24 aprilie 2019

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. JOUE L 95/04.04.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/543 al Comisiei din 3 aprilie 2019 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexelor I, III şi IV la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte actualizarea trimiterilor la anumite regulamente ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea de tip a autovehiculelor şi includerea acestora.

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.