Publicare Regulament (UE) 2019/129

Regulamentul (UE) 2019/129 intră în vigoare de la 20 februarie 2019

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. JOUE L 30/31.01.2019 a fost publicat Regulamentul (UE) 2019/129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce priveşte aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor.

Regulamentul (UE) este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.