Regulament (UE) nr. 214/2014

Regulamentul (UE) nr. 214/2014 intră în vigoare de la 28.03.2014

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 69 din 08.03.2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 214/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de modificare a anexelor II, IV, XI, XII şi XVIII la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

Regulamentul intră în vigoare de la 28.03.2014.
Pentru noile vehicule regulamentul se aplică începând cu 1 noiembrie 2014.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.