Regulament (UE) nr. 136/2014

Regulamentul (UE) nr. 136/2014 intră în vigoare de la 05.03.2014

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 43 din 13.02.2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 136/2014 al Comisiei din 11 februarie 2014 de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei în ceea ce priveşte emisiile provenite de la vehiculele grele (Euro VI).

Regulamentul intră în vigoare de la 05.03.2014.
Începând cu 1 ianuarie 2015, producătorii trebuie să elibereze certificate de conformitate care sunt conforme cu Regulamentul (UE) nr. 136/2014.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.