Regulament (UE) nr. 130/2012

Regulamentul (UE) nr. 130/2012 intra în vigoare de la 7 martie 2012

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 43 din 16.02.2012 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 130/2012 al Comisiei din 15 februarie 2012 privind cerinţele pentru omologarea de tip a autovehiculelor cu privire la accesul în vehicule şi la manevrabilitatea acestora şi de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţă generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate

Regulamentul (UE) nr. 130/2012 intra în vigoare de la data de 07.03.2012, este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre – nu necesită transpunere în legislaţia naţională. Regulamentul se aplică în conformitate cu datele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009