Regulament (UE) nr. 627/2014

Regulamentul (UE) nr. 627/2014 intră în vigoare de la 03.07.2014

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 174 din 13.06.2014 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 627/2014 al Comisiei din 12 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 pentru adaptarea acestuia la progresul tehnic în ceea ce priveşte monitorizarea particulelor în suspensie de către sistemul de diagnosticare la bord.

Regulamentul intră în vigoare de la 03.07.2014.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.