Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2023/2399

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2399 a intrat în vigoare de la 9 octombrie 2023

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L din 09.10.2023 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2399 al Comisiei din 6 octombrie 2023 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1362 în ceea ce privește anumite erori referitoare la simularea computerizată a dinamicii fluidelor.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Copyright © 1999-2023. Registrul Auto Român R.A.
Termeni şi condiţii | GDPR

Operator de date cu caracter personal nr. 1253