Publicare Regulament (UE) 2022/2383

Regulamentul (UE) 2022/2383 intră în vigoare de la 10 decembrie 2022

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 315 din 07.12.2022 a fost publicat Regulamentul (UE) 2022/2383 al Comisiei din 6 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 privind omologarea de tip în ceea ce privește emisiile pentru vehiculele grele care utilizează biomotorină pură.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.