Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2022/1426

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1426 intră în vigoare de la 15 septembrie 2022

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 221 din 26.08.2022 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1426 al Comisiei din 5 august 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile și specificațiile tehnice uniforme pentru omologarea de tip a sistemului automat de conducere (ADS) al vehiculelor complet automate.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.