Publicare Regulament de punere în aplicare (UE) 2022/1362

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1362 intră în vigoare de la 25 august 2022 (include și date de aplicare ulterioare intrării în vigoare)

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 05.08.2022 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1362 al Comisiei din 1 august 2022
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind performanța remorcilor grele în ceea ce privește influența acestora asupra emisiilor de CO2, a consumului de combustibil, a consumului de energie și a autonomiei în modul cu emisii zero ale autovehiculelor și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/683.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.