Publicare Lege nr. 139/2022

Legea nr. 139/2022 intră în vigoare la data de 20 mai 2022

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 17 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea.

Forma consolidată a OG nr. 78/2000 va fi publicată pe acest site, la rubrica: Informații utile / Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR.