Publicare Regulament delegat (UE) 2022/545

Regulamentul delegat (UE) 2022/545 intră în vigoare de la 26 aprilie 2022 și se aplică de la 6 iulie 2022

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 107 din 06.04.2022 a fost publicat Regulamentul Delegat (UE) 2022/545 al Comisiei din 26 ianuarie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor norme detaliate privind procedurile specifice de încercare și cerințele tehnice pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivul de înregistrare a datelor privind evenimentele și pentru omologarea de tip a acestor sisteme ca unități tehnice separate și de modificare a anexei II la regulamentul menționat.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.