Publicare Regulament delegat (UE) 2022/518

Regulamentul delegat (UE) 2022/518 a intrat în vigoare de la 2 aprilie 2022

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 104 din 01.04.2022 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2022/518 al Comisiei din 13 ianuarie 2022 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/985 în ceea ce privește dispozițiile sale tranzitorii pentru anumite vehicule agricole și forestiere echipate cu motoare cu puterea mai mare sau egală cu 56 kW și mai mică de 130 kW pentru a aborda impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.