Publicare OMTI nr. 152/2022

OMTI nr. 152/2022 a intrat în vigoare la data de 28 februarie 2022

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 25 februarie 2022 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 152/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora – RNTR 4.

Forma consolidată a OMTCT nr. 2.135/2005 va fi disponibilă pe acest site, la rubrica: Reglementări / 2. Legislația națională din domeniul de activitate al RAR – texte consolidate.